AtletikaBasketbalNohejbalTenisTriatlonVšeobecný rekreační sport
TJ SlavojČeský Brod
Nejlepší místo pro sport a aktivní odpočinek
Facebook   Instagram

InvesticeINVESTICE A OPRAVY V ROCE 2023


Sportovní hala:
Areál Kutilka:
Tenisový areál:
INVESTICE A OPRAVY V ROCE 2022


První polovinu roku 2022 ve sportovní činnosti ovlivnil COVID -19, na druhé straně umožnil v klidu opravit a zlepšit sportovní infrastrukturu TJ

Byl znovu podán projekt na NSA na zateplení přední fasády SH, kryté běžecké dráhy a úpravy prostoru před halou. Tudíž v roce 2022 neproběhla žádná investiční akce.

Dotace města na opravy: 278 tis. Kč. Žádost o změnu účelu, které ZM vyhovělo a akce bude realizována v roce 2023

Výčet oprav a investic:
Zvýrazněné položky byly realizovány se spoluúčastí dotace z programu 3 města Český Brod.

Sportovní HALA:

Areál na Kutilce:

Tenisový areál:


Investice a opravy v roce 2021


I rok 2021 byl opět výrazně ve sportovní činnosti ovlivněn COVIDem -19, na druhé straně umožnil v klidu opravit a zlepšit sportovní infrastrukturu TJ.

Podán projekt na NSA:
Dotace města na opravy: 297 tis. Kč.
na investice: 236 tis. Kč.

Výčet oprav a investic:
Zvýrazněné položky byly realizovány se spoluúčastí dotace z programu 3 města Český Brod.

Sportovní HALA:

Tenisový areál:

Areál na Kutilce:
Na základě nájemních podmínek se souhlasem VV TJ Slavoj Český Brod z.s. SK realizovalo s podporou grantu z města:

Dotace města na opravy: 104 tis. Kč
Investice: kamerový systém, reko prostor: 207 tis. Kč

Investice a opravy v roce 2020


Rekonstrukce na Kutilce pokračovaly

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního investičního programu 133 530 - Podpora materiálně technické základny sportu, podprogramu 133D531 - Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ umožnilo podat žádost o dotaci i našemu partnerovi na Kutilce SK Český Brod, z.s. Výkonný výbor TJ souhlasil s realizací akce, kterou má tedy v gesci SK. Cílem dotace je "Rekonstrukce hlavního fotbalového hřiště Na Kutilce". Rekonstrukce zahrnuje – kompletní výměnu podkladu hřiště, vybudování nového drenážního systému, nového systému závlah, oplocení hřiště a výměnu střídaček, brankových konstrukcí a záchytných sítí.Investice a opravy v roce 2019


Rekonstrukce atletického stadionu Kutilka v letech 2017-2019:


Rekonstrukce saunyRekonstrukce nohejbalu a sociálního zázemíRekonstrukce tenisových kurtůInvestice a opravy v roce 2018


Díky dotaci ze Středočeského kraje proběhla rekonstrukce klubovny, v níž vedle naší činnosti se realizují i projektové dny zaměřené na skloubení kvalitní výuky TV – především atletických disciplín – a běžného vyučování. Třída se na celý vyučovací proces může přesunout do prostor sportovního areálu na Kutilce a právě klubovna slouží k běžné výuce.


Díky dotaci z Programu č. 3 – opravy a investice jsme mohli v roce 2018 realizovat:


Investice:
Neinvestiční akce:Investice a opravy v roce 2017


Investice:Investice a opravy v roce 2016


Všem, kteří TJ v uplynulém roce věnovali finanční podporu, mnohokrát děkujeme a věříme v jejich přízeň i v následujícím roce. Rádi bychom také poděkovali Městu Český Brod a příznivcům oddílů za finanční příspěvky, díky nimž se mohly opravy a investiční akce realizovat.


Na základě přiznaných dotací na výstavbu a obnovu sportovišť proběhly následující realizace projektů:Rekonstrukce saunyRekonstrukce nohejbalu a sociálního zázemíRekonstrukce tenisových kurtůInvestice a opravy v roce 2015


Na základě přiznaných dotací na výstavbu a obnovu sportovišť proběhly následující realizace projektů:Plot na KutilceRekonstrukce saunyRekonstrukce saunyInvestice a opravy v roce 2014


Rádi bychom poděkovali Městu Český Brod a příznivcům oddílů za finanční příspěvky, díky nimž se mohly výše zmíněné opravy a investiční akce realizovat.Na základě přiznaných dotací z města na výstavbu a obnovu sportovišť proběhly následující realizace projektů:Rekonstrukce plynové přípojkyČistící stroj na úklid sportovní halyÚpravna vodyInvestice a opravy v roce 2013


Na základě přiznané dotace z programu Leader – MAS Pošembeří proběhla rekonstrukce atletických vrhačských sektorů:


Opravy z vlastních zdrojů:


Na základě přiznané investiční dotace Města Český Brod:


Rádi bychom poděkovali Městu Český Brod, MAS Pošembeří a příznivcům oddílů za finanční příspěvky, díky nimž se mohly výše zmíněné opravy a investiční akce realizovat.rekonstrukce vrhačských sektorůrekonstrukce vrhačských sektorůrekonstrukce vrhačských sektorůInvestice a opravy v roce 2012


Na základě přiznané dotace z programu Leader – MAS Pošembeří proběhla rekonstrukce atletických skokanských sektorů:


Opravy z vlastních zdrojů:


Rádi bychom poděkovali Městu Český Brod, MAS Pošembeří a příznivcům oddílů za finanční příspěvky, díky nimž se mohly výše zmíněné opravy a investiční akce realizovat.rekonstrukce skokanských sektorů výškarekonstrukce skokanských sektorů dálkaosvětlení centrálního kurtu nohejbaluOpravy v roce 2011 z grantů, MAS Pošembeří a MŠMT


V roce 2011 VV TJ podal projekty na ČEZ, MěÚ Český Brod, Středočeský kraj, MAS Pošembeří, MŠMT. Ze všech dotačních titulů jsme neobdrželi dotace v plné výši, od ČEZ a Středočeského kraje jsme nebyli podpořeni vůbec. Na základě přiznaných dotací ve výši 5,5 milionu Kč na výstavbu a obnovu sportovišť proběhly následující realizace projektů:


Opravy


Investice


Demolice


Vlastní investice


U všech opravených objektů v souladu s podmínkami Výzev jsou jména donátorů transparentně zveřejněna.


Ještě jednou bychom rádi poděkovali MŠMT, MAS Pošembeří, a příznivcům oddílu tenisu za finanční příspěvky, díky nimž se mohly výše zmíněné opravy a investiční akce realizovat.


Celý přehled spolu s fotografickou dokumentací


nohejbal - oprava antukových hřišťrekonstrukce KBDpřetlaková sportovní hala na teniseOpravy v roce 2010 z grantů města Český Brod, MAS Pošembeří a MŠMT


Na základě rozhodnutí výkonného výboru byly granty roku 2010 zaměřeny na zlepšení podmínek pro sportovce v KBD a sportovního areálu Na Kutilce a na opravy staveb v havarijním stavu. Rozpočet plánovaných akcí pro rok 2010 byl 12,627 milionů Kč. Celkový objem žádostí na různé dotační tituly (MŠMT, kraj, ROP) byl 8,697 milionu Kč. Výše přidělených dotací celkem byla 1,947 milionu Kč. Uspěli jsme v jednom z grantů MŠMT a v grantu ROP Pošembeří. Příspěvek města Český Brod na investiční akce a opravy činil 537 470 Kč. Z vlastních zdrojů TJ přispěla částkou 510 632 Kč.


Co se vlastně opravovalo?


Celý přehled spolu s fotografickou dokumentací


oprava sociálek a šaten oddílu atletiky ve sportovním areálu Na Kutilceopravy střech sportovního areálu Na Kutilceoprava terasy na teniseOpravy v roce 2009 z grantů MŠMT, Středočeského kraje, města Český Brod a sponzorů


Na základě rozhodnutí výkonného výboru, byly granty roku 2009 zaměřeny na výměnu páteřních rozvodů vody a topení a na celkové zlepšení podmínek pro sportovce ve sportovní hale a jejím zázemí.Ještě jednou chceme poděkovat všem institucím i jedincům za finanční podporu na rekonstrukci sportovní haly.


Celý přehled spolu s fotografickou dokumentací


rekonstrukce sportovní halyrekonstrukce sportovní halyrekonstrukce sportovní halyOprava střechy na Sportovní hale TJ Slavoj Český Brod v roce 2008


Sportovní hala je v provozu od roku 1975. Střecha na sportovní hale je pultová s malým sklonem. Střešní roviny jsou ze železobetonových panelů, na kterých je položena tepelná izolace z polystyrenových desek, a hydroizolační asfaltové pásy. Okraje střechy při štítových atikách a podélné žlaby na odvod dešťové vody byly oplechované. Během posledních let nestačily opravy trvale zabránit zatékání vody do haly a do přístavku plynové kotelny. Asfaltová krytina trpěla vlivem vyšších teplot, zvláště na jižní polovině střechy haly, a asfaltové pásy se během let nasouvaly do žlabů a bránily řádnému odtoku dešťové vody. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto provést kompletní opravu střechy sportovní haly. Po technických a ekonomických úvahách, jak střechu opravit, se ukázala jako nejvýhodnější technologie nástřiku tvrdou polyuretanovou pěnou. Nejprve byla provedena demontáž střešní hromosvodové sítě a opraveno oplechování, poté následovalo vyspravení a přilepení poškozených polystyrenových tepelně izolačních desek a starého hydroizolačního povlaku, aby plnil funkci pojistné krytiny. Potom byl proveden nástřik střešní roviny tvrdou polyuretanovou pěnou v minimální tlouštce 30 mm na původní asfaltovou krytinu i s přechodem do svislých ploch atik, a nanesena ochranná silikonová vrstva proti vlivu ultrafialového záření se zásypem drcenou břidlicí a uzavíracím silikonovým UV nátěrem. Poslední operací byla zpětná montáž střešní hromosvodné sítě. Technologií plošného nástřiku vznikl bezesparý vodotěsný povlak a zároveň přídavná tepelně izolační vrstva. Údržba střechy spočívá v obnově ochranného nástřiku asi po deseti letech.


Fotogalerie | Celý článek


Oprava střechy na Sportovní hale TJ Slavoj Český BrodOprava střechy na Sportovní hale TJ Slavoj Český BrodOprava střechy na Sportovní hale TJ Slavoj Český BrodRekonstrukce ústředního vytápění Sportovní haly


Původní plynová kotelna, vytápějící komplex sportovní haly TJ Slavoj Český Brod v Komenského ulici byla vybudována v roce 1975. Zdrojem tepla pro sportovní halu s přistavěnými trakty šaten a umýváren a kryté běžecké dráhy - atletického tunelu - byly dva ocelové svařované kotle o celkovém výkonu 300 kW, vybavené hořáky na spalování zemního plynu a regulační automatikou, která nesplňovala současné požadavky na spolehlivý a ekonomický provoz. Spolu s překročením fyzické a ekonomické životnosti kotlů a dalšího zařízení se nepříznivě projevovala nutnost manuálního ovládání topných rozvodů a otopných zařízení. Neustálý růst ceny zemního plynu působil nepřiměřeně rychlý růst provozních nákladů. Nedostatečná regulační pružnost topného systému i zařízení pro ohřev teplé užitkové vody se uplatňovala stále výrazněji, a to nejen v zimním období, ale i mimo topnou sezónu. Kromě toho se v posledních letech projevovaly i poruchy na plechových topných tělesech v důsledku pokročilé koroze. Proto se celková rekonstrukce vytápěcího systému nedala již dále odkládat. Na začátku minulého roku TJ Slavoj podala žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a z programu 233510 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportovních organizací“ dostala na rok 2008 investiční dotaci 1 505 000 Kč (62% nákladů plánované rekonstrukce vytápění sportovní haly). Tato dotace ze státního rozpočtu ČR umožnila po doplnění vlastního podílu 938 665 Kč (38%) realizovat s dodržením termínu 30. října 2008 první etapu prací - podstatnou část rekonstrukce vytápěcího systému objektů sportovní haly.


Fotogalerie | Celý článek


Rekonstrukce ústředního vytápění Sportovní halyRekonstrukce ústředního vytápění Sportovní halyRekonstrukce ústředního vytápění Sportovní halyModernizace vytápění na turistické chatě ve Strážném


Po dohodě s nájemcem objektu byla v podzimních měsících roku 2008 provedena modernizace vytápění chaty. Dosavadní způsob vytápění pomocí akumulačních kamen byl ekonomicky velmi nákladný. Úprava vytápění spočívá ve výstavbě krbových kamen ve společenské místnosti, rozvodů teplého vzduchu a přizpůsobení komínového tělesa. Náklady činily cca 140 000,- Kč a hradil je nájemce objektu. Náklady jsou odepisovány dle nájemní smlouvy.
Oprava škod po vichřici na turistické chatě ve Strážném


Loni koncem zimy - 2. března 2008 - strhla vichřice Emma polovinu plechové krytiny na horské chatě TJ Slavoj ve Strážném v Krkonoších. Celková škoda byla ve výši téměř 100 tisíc korun a nevztahovala se na ně pojistka. Bylo nutné okamžitě provést provizorní zakrytí novou dehtovou lepenkou, opravit škody v interiéru chaty, a před příchodem zimy položit novou krytinu z pozinkovaného plechu s nátěrem. Práce byly prováděny bez přerušení provozu chaty. Pro TJ Slavoj to byly neplánované výdaje.
Rekonstrukce sociálních zařízení a sprch ve Sportovní hale


Koncem roku 2006 byla zahájena průběžná rekonstrukce sociálních zařízení a sprch ve sportovní hale a kryté běžecké dráze. Nejprve byla provedena oprava pánských WC ve sportovní hale. Náklady na tuto opravu činily 120 000 Kč a byly hrazeny ze zdrojů TJ. V roce 2008 pak byla provedena oprava pánských i dámských WC v atletickém tunelu a obou sprch mezi kabinami ve sportovní hale. Prostředky na tyto opravy byly získány z rozpočtu MŠMT ČR a kofinancovány ze zdrojů TJ. Celkové náklady činily zhruba 300 000 Kč.
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.