Feneg - Festival neziskových organizací

Sportovní víceúčelová hala Na Vyhlídce

VV TJ se seznámil s dokumenty ředitele školy Mgr. J. Slavíka - Prohlášení k plánované výstavbě sportovní haly na hřišti v ulici Žitomířská, starosty Města Český Brod Bc. J. Nekolného - Vyjádření starosty města k situaci ohledně plánované stavby sportovní haly, dokumentem P. Kvasničky – Otevřená hra na pískovém hřišti i s Prohlášením občanů - nesouhlas se záměrem výstavby sportovní haly Na Vyhlídce a zveřejňuje své vyjádření k výstavbě sportoviště v lokalitě Na Vyhlídce, návrh ověřovací studie a Studie Český Brod západ.


Na vyhlídce


Atleťák čeká rekonstrukce

Rekonstrukce atletického areálu

Tím, že MŠMT zařadilo investiční akci Rekonstrukce atletického stadionu k financování v roce 2018, nastartovalo v TJ také řadu činností s tím spjatých. Vedle příprav na veřejnou zakázku na dodavatele musí TJ také řešit vlastní spolufinancování. Vzhledem k výši dotace (necelých 11mil. Kč) je naše spolufinancování ve výši 7 mil Kč. Naše spolufinancování se tedy bude skládat z příspěvku města, z vlastních zdrojů TJ a úvěru od Čs.a.s.

Do konce dubna musíme na MŠMT předložit požadovanou projektovou dokumentaci, zdroje spolufinancování i vysoutěženou veřejnou zakázku a smlouvu o dílo s dodavatelem. Předpokládáme, že předání staveniště by mělo proběhnout začátkem května. Součástí rekonstrukce atletického stadionu je především změna povrchu atletického oválu, kde definitivně skončí epocha „škváry“, rozšíření 110m rovinky u tribuny a zavlažování trávníku na atletické části (půdorys areálu).

Oddíl atletiky a TJ se tímto rovněž obrací na případné dárce, kteří by, třeba i díky vzpomínkám na chvíle strávené na Kutilce a na základě darovací smlouvy, zaslali finanční příspěvek na č.ú: 70017-425397349/0800, variabilní symbol 1111.


Zahájení školního roku


Zahájení školního roku se letos dotklo i TJ, která se zúčastnila již 2. ročníku prezentací sportovních a volnočasových spolků a jejich náboru do oddílů v novém školním roce.
Akce proběhla v rámci otevření rekonstruovaných prostor staré radnice, v níž našlo své sídlo Informační centrum města. Pokud jste neviděli prezentaci TJ, máte tu možnost nahlédnout do přiloženého souboru.


tj-ic.pptx (10,2 MB)

Legendy odcházejí…


Již jen několik členů volejbalové rekreačky zažilo Mirka Stárka jako hráče, ale zejména co by nesmlouvavého volejbalového rozhodčího, a „ bafuňářského“ nadšence ve funkci předsedy oddílu. V době jeho aktivního volejbalového života byla radost se podívat, jak má vypadat dobře natáhnutá síť a běda, kdyby nebyl kurt připraven, tak jak má být. Po skončení volejbalové éry se vrátil ke své životní náplni – skautingu.

V historii TJ Slavoj Český Brod po něm zůstávají nejen vzpomínky na poválečnou volejbalovou éru.


parte-starek.pdf (0,2 MB)

Valná hromada TJ Slavoj Český Brod, z.s.


Vzhledem k dosti náročným úkolům, které je třeba řešit v následujících letech a končícímu funkčnímu období stávajícího výkonného výboru, byla na 22.2.2018 svolána valná hromada, která zvolila nový šestičlenný výbor TJ a čtyřčlennou revizní komisi. Výkonný výbor bude v období 2018 – 2022 pracovat ve složení: Charouzek Jakub, Janík Pavel, Majer Milan, Rollo Milan, Sobíšek Pavel, Šaroch Stanislav. Na své prvním ustavujícím jednání VV TJ potvrdil P. Janíka ve funkci předsedy, M. Rolla místopředsedy , M. Chuchlovou ve funkci tajemnice a L. Vokáčovou jako ekonomku. Revizní komise bude v dalším období pracovat ve složení: J. Eichlerová, L. Cibulková, R. Pivoňka, I. Chmelík. Na valné hromadě byly schváleny investiční akce roku 2018 i s doporučenou výší úvěru do 4 mil. Kč. Více o usnesení VH na najdete v kategorii Dokumenty.

Co dělají nohejbalistky v zimě


Na začátku roku sklízíme i „úrodu“ toho loňského. Mám tím na mysli anketní dotazníky o úspěšných sportovcích. A protože jsme během roku oceňovali úspěchy našich nohejbalistek, tak nejinak je tomu i ve zmíněných anketách. A tak v různém složení si naše nohejbalistky jely pro ocenění nejúspěšnějších sportovců okresu na valnou hromadu okresního tělovýchovného sdružení
1. února a za čtrnáct dní na to si na radnici přišly pro ocenění Osobnosti města za rok 2017. Na vyhlašování sportovců kraje v kategorii družstev byly pozvány do Nymburka, kde slavily loňská vítězství na mistrovství světa. Nyní zde získaly medaily „bramborovou“, ale v dosti silné konkurenci, jako například družstvo basketbalistů z Nymburka.

Jaroslav Holub - vzpomínáme


Je naší smutnou povinností vám oznámit, že v pondělí 29.1.2018 v ranních hodinách opustil naše řady sportovec, kytarový bard a stoprocentní kamarád Jarda Holub. Odešel tiše v rodinném kruhu a nám bohužel nezbývá než mu věnovat tichou vzpomínku.


parte-holub.pdf (0,1 MB)

Kemp vítězů


2.12. - 3.12. proběhne v atletickém tunelu TJ Slavoj Český Brod Atletický Kemp vítězů pod záštitou Denisy Rosolové a Adama Sebastiana Helceleta. Oba urazili ve své kariéře dlouhou cestu a dobře ví, jak tvrdé je stát se a být úspěšným sportovcem. Jejich rady se opírají o bohatou osobní každodenní zkušenost, kterou jsou připraveni předat i vám, zejména dětem.

Podrobnosti najdete v přiloženém plakátu a nebo na odkazu níže.


www.kempvitezu.cz :: kemp_vitezu_plakat.pdf (3,9 MB)

Divadlo Rodu Vejvodů - J. Cimrman - BLANÍK


7. listopadu 2017 v 19:00 hodin v KD (kino) SVĚT, Krále Jiřího 332, Český Brod uvádí Divadlo Rodu Vejvodů jevištní podobu českého mýtu Blaník od J. Cimrmana. Předprodej vstupenek je v informačním centru Český Brod a před představením v KD SVĚT. Cena vstupenky je 150 Kč.

Přijďte podpořit naše ochotnické divadlo!


blanik_plakat_2017_cb.pdf (0,1 MB)

Milan Rollo st. (26.11. 1946 – 21. 8. 2017)


Ne mnoho členů Slavoje by vědělo, o koho se jedná, když se řekne Bobys, ale pro basket v době jeho aktivní činnosti a pro Správu v době poslední byl osobou nepřehlédnutelnou. Parafrází k citátu byl na hroudě Slavoje osobou o hroudy Slavoje pečující. I díky jemu jsme všechny dokázali dořešit všechny pozemkové problémy.

Celou vzpomínku si můžete přečíst v přiloženém souboru.


milan-rollo-st.pdf (0,3 MB)

Z valné hromady TJ Slavoj Český Brod


Letošní valná hromada TJ se konala 18.5. Podle stanov a klíče počtu delegátů za oddíly pozval VV TJ 35 delegátů. 27 zvolených zástupců oddílů se sešlo na VH v nové klubovně nohejbalistů. Počet byl s ohledem k velikosti klubovny tak „akorát“…, ale chtěli jsme, aby se i ostatní oddíly podívaly do zrekonstruovaného areálu nohejbalu.
Bilance roku 2016 je velmi uspokojivá a to nejen nejen ve sportovní části, ale i v nárůstu členské základny a realizaci investičních akcí.

Celé ohlédnutísi přečtěte v přiloženém souboru.


ohlednuti-valna-hromada-2017.pdf (0,2 MB)
 

Kounická šlapka 2017


Zveme vás na šestý ročník cyklistického závodu Kounická šlapka. Vytáhněte staré velocipedy a odstartujte v Kounickém tradičním závodě!

Závod se koná 2.9.2017 a prezentace závodníků začíná v 16:00 hodin před Pivovarskou hospůdkou. Hromadný start závodu je v 18:00 hodin.

Více informací najdete v přiloženém pdf souboru nebo na stránkách (viz odkaz níže).


kounickaslapka.webnode.cz :: kounicka-slapka-2017.pdf (6,3 MB)

1  2  3  4  5  6