ASPVAtletikaBasketbalNohejbalSálová kopanáTenisTriatlonTuristikaVolejbalVšeobecný rekreační sport
TJ SlavojČeský Brod
Nejlepší místo pro sport a aktivní odpočinek
Facebook   Instagram

Aktuality

Přátelské utkání nohejbal - 25.3.

Přátelské utkání nohejbal - 25.3.

pondělí

Zobrazit víc
Všeobecný rekreační sport nabízí aktivity pro děti od 3 let až po seniory

Všeobecný rekreační sport nabízí aktivity pro děti od 3 let až po seniory

21.2.2023TJ Slavoj Český Brod sdružuje bez mála tisíc členů v jedenácti oddílech. Prioritou většiny oddílů je jejich vlastní soutěžní činnost, tedy stručně řečeno výkonnostní sport jednotlivců, nebo v kolektivních sportech výsledky družstev. Téměř ve všech oddílech se nám v loňském roce podařilo dosáhnout lepších výkonů, nebo umístění, než v minulých letech.

Nesmíme ale zapomínat, že nejpočetnější skupinou sportovců jsou ti rekreační, kteří sportují maximálně několik hodin týdně, různými způsoby. Rekreační sportovci sportují ve svém volném čase, který si chtějí zpříjemnit odpočinkem, zábavou, posilují přitom fyzickou stránku svého těla i psychiku a vnímají sport často jako prostředek ke společenské interakci. Prostě je sport baví, bez ohledu na talent, fyzické předpoklady, schopnosti a bez ohledu na výkon.

Už v minulosti vznikaly v některých našich oddílech takzvané „rekreačky“, kde si mohli společně zahrát, zasportovat a scházet se bývalí soutěžní hráči, kteří se už výkonnostně nebo věkově nemohli účastnit soutěžního sportu, také začínající hráči a v neposlední řadě ti, kteří prostě jen rádi hrají kolektivní sporty pro zábavu, jako třeba basketbal nebo volejbal, badminton, sálovou kopanou, nohejbal.

V tomto popisu rekreačního sportovce, který se rád „hýbe“ s míčem i bez něj, ale nechce se mu už závodit, odehrát celou mistrovskou soutěž, jezdit na závody, nebo se prostě už jen necítí na měření sil formou soutěžního sportu, je mezi námi čím dál tím více. Vznikl tedy nový oddíl Všeobecný rekreační sport, který je založený na zájmu, bez povinnosti a odpovědnosti za dosažené výsledky vůči spoluhráčům, trenérům, nebo vůči sama sobě.

Nový oddíl všeobecný rekreační sport (VRS) nově zaštítí třeba i rekreační volejbal, dává prostor pro zdravotní cvičení, jógu, pilates, všeobecnou pohybovou přípravu, hraní kolektivních sportů, saunování a zároveň umožňuje jeho členům být právoplatným členem TJ Slavoj a čerpat všechny výhody členství stejně, jako aktivní sportovci.

VRS má díky svému charakteru velmi početnou členskou základnu a největší věkový rozptyl, ze všech našich oddílů, nabízí aktivity pro děti od 3 let až po seniory.

Text i foto Jan Hanzal
Zobrazit víc
Nohejbalisté začali přípravu na sezonu nezvykle brzy

Nohejbalisté začali přípravu na sezonu nezvykle brzy

20.1.2023Důvod je jednoznačný, v mužském A týmu totiž došlo k zásadní obměně kádru a tým tak potřebuje více času na přípravu do nové sezony.

Vedením tréninkových jednotek se ujmul jeden z hráčů týmu Marek Vedral.

„Po závěru loňské sezony jsme se shodli, že i přes velice dobré výsledky je potřeba začít myslet v horizontu více let, a nejen na příští sezonu. Rozhodli jsme se proto, možná i trochu předčasně, vytáhnout generaci naší velmi úspěšné mládeže rovnou do A týmu. Klesli jsme tak ve věkovém průměru z loňských 37 let na letošních 28 let. Úspěchy rozhodně nelze očekávat hned, ale věříme, že v budoucnu se budou v Českém Brodě pravidelně hrát nejvyšší mužské a ženské nohejbalové soutěže,“ říká Marek Vedral.
Zobrazit víc
Tenis ve Slavoji v zimě nezamrzá

Tenis ve Slavoji v zimě nezamrzá

19.12.2022


Zima v tenisovém oddílu TJ Slavoj Český Brod není období „zimního spánku“, tréninky pokračují v hale.

Podzim a zima je v mnoha sportech období přestávek v závodních aktivitách a časem na kondiční přípravu, někteří tvorové se na zimu ukládají i ke spánku. V tenisu je přestávka mezi letní a zimní turnajovou sezónou v říjnu a v listopadu, ale žádný zimní spánek se v této době na tenisových dvorcích nekoná. Naopak, tenisté se připravují na zimní turnaje. Letos se podařilo v říjnu uspořádat kromě standardních tréninkových aktivit i víkendová soustředění (sobotní týmové sparingy), které pokračovaly i po postavení přetlakové haly v listopadu. Celkem se na osmi sparingových akcích vystřídalo 25 domácích a „přespolních“ hráček a hráčů. V minulém článku na toto téma (Českobrodský zpravodaj září 2022) jsme psali o tom, že „komu se nelení, tomu se lesknou medaile“. Umístění našich závodních hráčů v žebříčcích Českého tenisového svazu potvrzuje, že se tenistům nelenilo, a kromě medailí si vybojovali i výrazný meziroční posun v umístění. Přehled umístění našich 32 závodních hráček a hráčů je v tabulce na vedlejší stránce. Někteří z nich již významně bodují i ve vyšší věkové kategorii. I přes intenzivní kondiční aktivity, sparingy a začínající turnaje si tenisté našli čas na výzdobu klubovny. I bez komentáře byste určitě poznali, jaký oddíl se chystá na vánoční večírek. Stačí se pozorně podívat na ozdoby na stromečku. Kdybychom se do Nového roku neviděli, tak Vám, čtenářům Českobrodského zpravodaje, přejeme do roku 2023 mnoho zdraví, štěstí a radosti. Další informace o činnosti našeho oddílu naleznete www.tenis-cbrod.cz, na Facebooku a na Instagramu tenis_cesky.brod.

Ivan Chmelík, TJ Slavoj Český Brod
Foto: Ivan Chmelík, Martin Vlasák.Zobrazit víc
VZNIK SJEDNOCENÉ TĚLOVÝCHOVY V ČESKÉM BRODĚ PO ROCE 1945

VZNIK SJEDNOCENÉ TĚLOVÝCHOVY V ČESKÉM BRODĚ PO ROCE 1945

21.11.2022Po osvobození v roce 1945 se všichni sportovci a tělocvikáři pustili s obrovským nadšením do sjednocení tělovýchovy do jednoho spolku, a pro většinu bylo úplnou samozřejmostí, že to bude pod praporem sokolským.

Již 16. dubna 1946 svolává místní MNV pod vedením předsedy MNV Jaromíra Klenky a tajemníka MNV Jaroslava Rudolfa do restaurace U Ševčíků plenární schůzi s jediným bodem programu – sjednocení tělovýchovy. Byly pozvány následující spolky, školy a organizace:

Sbor dobrovolných hasičů
Aeroklub
Autoklub
Svaz brannosti
Turisté
Junák
Tělocvičná jednota Sokol
Orel
F.P.T. (Federace proletářské tělovýchovy)
DTJ
O.R.O.
Svaz české mládeže
S.K.Český Brod
Místní rada odborů
Čs. strana národně socialistická
Čs. strana sociálně demokratická
Čs. strana lidová
Komunistická strana Československá
Státní reálné gymnasium
Měšťanská škola chlapecká
Měšťanská škola dívčí
Obecná škola chlapecká
Obecná škola dívčí
Rodinná škola
Hospodyňská škola

Jednotlivé spolky na zasedání nominovaly své zástupce, za zmínku stojí názor profesorského sboru a ředitelství reálného gymnasia, které na zasedání zastupoval Gustav Šorm: „… pokládá se za naprosto samozřejmé, že o sjednocení tělesné výchovy jakožto problému ryze odborném a nesmírně závažném, budou jednat a rozhodovat pouze ti nejlepší tělovýchovní odborníci, že budovaná organizace bude celonárodní, že bude ušetřena jakýchkoliv vlivů a zásahů stranicko-politických, že se bude opírat o věčně živý a geniální program Tyršův, že bude tvořena v demokratickém duchu a v duchu sociálního pokroku. Jedině tak splní nově vznikající organizace svůj dalekosáhlý význam v našem národě a státě“.

Bohužel k tomu nedošlo, nadšení opadlo, nastalo znovu úplné roztříštění a izolování jednotlivých sportovních a tělocvičných spolků.

Další aktivity v tomto směru se datují až po únoru 1948.
V historických pramenech lze hlavně vyčíst aktivitu SOKOLA, který byl hlavním organizátorem sjednocení sportovních klubů pod jednu organizaci.

Již 6.3.1948 se koná ustavující schůze akčního výboru tělocvičné jednoty Sokol, kterou svolal II. místostarosta Sokola Jindřich Třeštík. Ve zprávě o činnosti akčního výboru je mimo jiné uvedeno: „Změnou politických poměrů po únoru 1948 byly vyvolány v činnost Akční výbory, které byly provoláním Akčního výboru československé obce sokolské a uvedeny v činnost i v sokolských jednotách“.

Jejich členové nebyli voleni, ale ustaveni ze zkušených sokolských činovníků. Bratr Třeštík oznámil následující jména členů akčního výboru. Byli to tito bratři a sestry: Vladimír Junek, Jaromír Klenka, Rudolf Říha, Jaroslav Rollo, Jaroslav Petrásek, Marie Bakulová a Anna Koulová. Předsedou byl zvolen Jaromír Klenka a zapisovatelem Jaroslav Rollo.

Úkolem akčního výboru bylo provést „očistu“ v řadách sokolských. Pouze v jednom případě byl akční výbor nucen odvolat I. místostarostku jednoty sestru Annu Pařezovou, poněvadž byla zbavena funkce člena Místního národního výboru (stavěla se proti duchu lidově demokratické republiky). Po stránce sokolské nebylo proti jmenované námitek, naopak její činnost byla označena za vzornou. Tím byla očistná akce v naší jednotě ukončena.
Rozhodnutí akčního výboru o jejím odvolání nebylo jednoznačné o čemž právě svědčí zápis z tohoto jednání. 8. března 1948 akční výbor na svém zasedání odvolává Annu Pařezovou z funkce a ostatním činovníkům TJ Sokol vyslovuje plnou důvěru.

V odvolacím dopise Anně Pařezové se uvádí: „Vaše odvolání je na základě rozhodnutí Místního akčního výboru NF.“

Dalším úkolem akčního výboru bylo sjednotit tělesnou výchovu a připravit XI. všesokolský slet. Z toho důvodu byli někteří dosavadní členové akčního výboru svého členství zproštěni a akční výbor doplněn a rozšířen o odborné činovníky tělocvičné i správní.

Je zajímavé, jak se zpráva o činnosti v některých pasážích liší od zápisu z jednání akčního výboru konaného dne 6.3.1948. V zápise se objevuje věta, která ve zprávě nebyla a která se do zápisu dodatečně doplnila: „bratr předseda přečetl dopis Okresního akčního výboru v Českém Brodě, kterým se nařizuje naší jednotě vykonání všech předběžných příprav pro sloučení všech tělovýchovných spolků v Sokole.“

Dne 29. března 1948 se koná další zasedání akčního výboru Sokola, na které byli pozváni zástupci Místního akčního výboru NF a zástupci tělocvičných spolků a korporací, které budou sloučeny v Sokole. Jednání se zúčastnili za NF František Smrčka, za SK Český Brod br. Fr. Procházka a br. Lad. Šimáně, za DTJ p. Fenyk.
Na programu byla příprava manifestačního projevu k sjednocení tělesné výchovy, který by měli vyslechnout pozvaní dne 31. března v sokolovně ve večerních hodinách.

Na dalším jednání AV Sokola dne 30.března 1948 byl AV doplněn o další
členy a pro následující období bude pracovat následovně:
Jaromír Klenka – předseda
Jaroslav Rollo – jednatel a zapisovatel
Dr. Antonín Černý – komise právní
František Prokop – komise hospodářská a finanční
Rudolf Říha a Marie Přerovská – komise technická
Gustav Šorm – komise organizační a vedoucí dorostu
Zdeňka Žaludová – vedoucí dorostenek
František Fenyk – za DTJ
stav. František Procházka – za SK. Český Brod
Jaroslav Čermák – za Klub turistů
Ladislav Novák – svaz české mládeže (junák)
Hlavním úkolem rozšířeného AV sokola je příprava XI. Všesokolského sletu a sjednocení tělovýchovy.

31.března 1948 se koná další společná schůze AV Sokola se zástupci tělocvičných spolků a korporací, na které dostali zástupci jednotlivých spolků, kteří byli delegováni do AV, úkol – připravit hladké převedení spolků do Sokola z hlediska právních, finančních, hospodářských, technických a organizačních záležitostí. Zároveň bylo doporučeno, aby i ostatní spolky a korporace si uspořádaly svoje finanční záležitosti a připravily seznamy členstva a inventáře.
Jako první tělocvičný spolek, který oznámil vstup do Sokola ústy svých zástupců (Fenyk, Dostál, Ota Bureš, Vašáková, Boháčková) byl DTJ.

12.dubna 1948 – akční výbor Sokola se zástupci SK Tuchoraz (Michal Volkov), Svaz české mládeže (p. Šafařík) a DTJ (p. Fenyk a Dostál).
Poprvé se objevuje informace, že br. Lehovec nabízí jednotě Sokol prodat svůj pozemek LTC za 60.000,- Kč.

3 května 1948 – AV Sokola se zástupcem SK Český Brod (stav. Procházka) o začlenění do Sokola. SK Český Brod má několik odborů – kuželkáři, kteří hrají ve Sportce na soukromém pozemku restauratéra p. Tučka, cyklisté, lehkoatletický odbor, ping – pong, hokejový odbor. Většina členů SK Český Brod jsou i členové TJ Sokol.
Za LTC doporučuje Dr. Kohoutek využít nabídku br. Lehovce na odprodej pozemku kvůli budoucím právním záležitostem souvisejících s pronájmem.

20 května 1948 – výzva AV sokola všem zbývajícím spolkům k ukončení převodu do TJ Sokol.

31 května 1948 – závěrečná schůze AV Sokola – podle jednatele správního výboru br. Šubrta odevzdali zástupci jednotlivých sportovních klubů členské přihlášky. Předseda AV br. Jar. Klenka zrekapituloval činnost akčního výboru, očistu v řadách sokolských. Dalším splněným úkolem rozšířeného AV bylo sjednocení tělovýchovy do TJ Sokol, i tento úkol byl splněn.
Matrikář TJ Sokol informuje, že se novými členy TJ Sokol stali: 35 příslušníků bývalé DTJ, 90 z SK Český Brod, 35 z SK Tuchoraz, 30 z SK Liblice, 3 z SK Štolmíř, 4 z Klubu čsl. Turistů, 12 z klubu kuželkářů – tím stoupl počet členů TJ Sokol na 1.150 členů.
Předseda AV Sokola zkonstatoval, že činnost AV splnila svůj úkol a tím jeho práce končí. Administrativu spojenou s převodem již zajistí správní výbor TJ Sokol.

Rok 1949 – všechny sportovní oddíly v našem městě byly sjednoceny pod společným názvem: Sokol Český Brod

Rok 1951 – nový název Sokol HD Český Brod

Rok 1952 – opět změna názvu – Sokol STS Český Brod

Rok 1953 – v tomto roce dochází k zakládání dobrovolných sportovních organizací (DSO). Na schůzi zástupců všech oddílů našeho klubu je rozhodnuto zapojit českobrodskou tělovýchovu a sport do DSO – TJ Slavoj Český Brod.
Tento název trvá dosud, jen po roce 1989 ve formě občanského sdružení přidává za svůj název zkratku o.s. dle zákona č. 83/1990 a od roku 2015 zapsaného spolku ji mění na z.s dle zák. č. 89/2012.
Prvním předsedou nové TJ byl zvolen Václav Novák a v této funkci setrval až do roku 1970.

Pavel Sobíšek

Snažíme se doplnit historii TJ Slavoj Český Brod. V následujících letech funkci předsedy zastávali:
XX – XX Ing. Zdeněk Pačes
XY – 15.4.2010 Ing.arch. Václav Misterka
15.4. 2010 – doposud Mgr. Pavel Janík
Prosíme všechny čtenáře, bývalé i současné členy a pamětníky, aby nám pomohli doplnit funkční období našich předsedů a cokoliv, co se týká minulosti a vzniku TJ Slavoj. Budeme vděční i za dobové fotografie. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím sociálních sítí facebook a instagram nebo emailem: info@tjslavojcb.cz.

Historie TJ Slavoj Český Brod je pravidelně aktualizována ve výročních zprávách, které jsou od roku 2009 k dispozici na www.tjslavojcb.cz v kategorii dokumenty.
Zobrazit víc


123456789101112další >
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.
OK