ASPVAtletikaBasketbalNohejbalSálová kopanáTenisTriatlonTuristikaVolejbalVšeobecný rekreační sport
TJ SlavojČeský Brod
Nejlepší místo pro sport a aktivní odpočinek
Facebook   Instagram

Aktuality

Rekonstrukce atletického stadionu

Rekonstrukce atletického stadionu

6.10.2020

Koncem června byla po mnohaletém úsilí dokončena rekonstrukce atletického stadionu v areálu Na Kutilce.


Akci samotné předcházela celá řada kroků, sahajících již do uplynulého deseti letí, počínaje majetkoprávním vypořádáním, realizací několika dílčích rekonstrukcí zázemí a sektorů pro technické disciplíny, přes přípravu grantové žádosti do programu MŠMT, zpracování projektové dokumentace a výběrové řízení na zhotovitele. Stavební práce pak probíhaly od léta loňského roku a jednalo se o největší investiční akci, kterou naše TJ v uplynulých desetiletích realizovala.


Sportovní areál Na Kutilce byl vybudován začátkem 80. let 20. století a jeho stav byl již značně poznamenán desetiletími intenzivní činnosti a také následky povodně v roce 2013.


V rámci akce bylo demontováno staré zábradlí, rozebrány chodníky z betonových dlaždic, vybourány staré šachty zavlažování, demontovány sloupy osvětlení a obrubníky kolem atletické dráhy. Bylo odvezeno cca 2500 tun staré škváry.


Následně bylo provedeno zhutnění podloží a navezeny nové podkladní vrstvy ze štěrku. Byly osazeny nové obrubníky a odvodňovací žlaby. Byla zbudována nová dešťová kanalizace, zavlažování plochy fotbalového hřiště, opěrné zdi a zhotoveny rozvody elektřiny, osvětlení, ozvučení a dat.


Na podkladní vrstvy byl položen asfalt a na ten následně nalepen finální prefabrikovaný umělý povrch King Arthur o tloušťce 13 mm. Byla osazena nová odrazová prkna pro skok daleký a trojskok, navezen nový písek do doskočiště a provedeno lajnování jednotlivých běžeckých disciplín a technických sektorů. Samotná dráha byla v prostoru hlavní rovinky rozšířena a bude tak moci být využívána jako multi funkční hřiště s umělým povrchem.


Celkové náklady akce byly cca 23.000.000 Kč. Rekonstrukce byla podpořena dotací z MŠMT ČR ve výši 10.762.587 Kč, dotací ze Středočeského kraje ve výši 2.000.000 Kč a kofinancováním od Města Český Brod ve výši 3.000.000 Kč. Zbývající prostředky byly hrazeny ze sponzorských darů, vlastních zdrojů TJ a úvěru.


Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se na realizaci akce podíleli, ať již poskytnutím dotace či finančního daru, tak pomocí při zajištění samotné stavby.


Oddíl atletiky se tímto rovněž obrací na případné dárce, kteří by, třeba i díky vzpomínkám na chvíle strávené na Kutilce a na základě darovací smlouvy, zaslali finanční příspěvek na č.ú: 70017-425397349/0800, variabilní symbol 1111.


Slavnostní otevření stadionu pro veřejnost proběhne v sobotu 14. září v rámci vyvrcholení akce Město v pohybu.


Milan Rollo, TJ Slavoj


Mistrovství České Republiky v nohejbale mladších žáků

Mistrovství České Republiky v nohejbale mladších žáků

19.8.2020

29.8.2020 od 9:00 dvojice, 30.8.2020 od 9:00 trojice.
Kurty za sportovní halou.


Zobrazit pozvánku


Valná hromada TJ Slavoj Český Brod

Valná hromada TJ Slavoj Český Brod

10.6.2020

Ve čtvrtek 4. června 2020 se konala valná hromada TJ Slavoj Český Brod. Začala prohlídkou areálu na Kutilce, kde vloni proběhla rekonstrukce atletického areálu, o tom jsme vás již informovali, a letos díky získané dotaci SK Český Brod se realizuje rekonstrukce hlavního travnatého hřiště. Vlastní jednání proběhlo v klubovně na Kutilce a s usnesením valné hromady a výroční zprávou se můžete seznámit zde: usnesení VH, výroční zpráva


Zápasy - basket únor 2019

Zápasy - basket únor 2019

14.1.2019

sobota 2.2.2019, 9:00 - utkání U15 dívky nadregionální liga Jablonec nad Nisou
sobota 2.2.2019, 11:00 - utkání U15 dívky nadregionální liga Jablonec nad Nisou
sobota 2.2.2019, 13:00 - utkání U15 dívky žákovská liga Basket Slovanka - Děčín
neděle 3.2.2019, 10:00 - utkání U15 dívky žákovská liga Basket Slovanka - Litoměřice
sobota 16.2.2019, 9:00 - utkání U15 dívky nadregionální liga BK Brandýs nad Labem
sobota 16.2.2019, 11:00 - utkání U15 dívky nadregionální liga BK Brandýs nad Labem
neděle 17.2.2019, 10:00 - utkání U15 dívky žákovská liga Basket Slovanka - ŠBK Sadská
sobota 23.2.2019, 9:00 - utkání U12 mix krajský přebor BK Brandýs nad Labem
sobota 23.2.2019, 11:00 - utkání U12 mix krajský přebor BK Brandýs nad Labem
sobota 23.2.2019, 13:00 - utkání U17 chlapci nadregionální liga Sršni Sokol Písek B
neděle 24.2.2019, 11:00 - utkání U17 chlapci nadregionální liga SKB Strakonice
Zahájení školního roku

Zahájení školního roku

10.9.2018

Zahájení školního roku se letos dotklo i TJ, která se zúčastnila již 2. ročníku prezentací sportovních a volnočasových spolků a jejich náboru do oddílů v novém školním roce.
Akce proběhla v rámci otevření rekonstruovaných prostor staré radnice, v níž našlo své sídlo Informační centrum města. Pokud jste neviděli prezentaci TJ, máte tu možnost nahlédnout do přiloženého souboru.


Prezentace TJ


Atleťák čeká rekonstrukce

Atleťák čeká rekonstrukce

1.6.2018

Tím, že MŠMT zařadilo investiční akci Rekonstrukce atletického stadionu k financování v roce 2018, nastartovalo v TJ také řadu činností s tím spjatých. Vedle příprav na veřejnou zakázku na dodavatele musí TJ také řešit vlastní spolufinancování. Vzhledem k výši dotace (necelých 11mil. Kč) je naše spolufinancování ve výši 7 mil Kč. Naše spolufinancování se tedy bude skládat z příspěvku města, z vlastních zdrojů TJ a úvěru od Čs.a.s.

Do konce dubna musíme na MŠMT předložit požadovanou projektovou dokumentaci, zdroje spolufinancování i vysoutěženou veřejnou zakázku a smlouvu o dílo s dodavatelem. Předpokládáme, že předání staveniště by mělo proběhnout začátkem května. Součástí rekonstrukce atletického stadionu je především změna povrchu atletického oválu, kde definitivně skončí epocha „škváry“, rozšíření 110m rovinky u tribuny a zavlažování trávníku na atletické části (půdorys areálu).

Oddíl atletiky a TJ se tímto rovněž obrací na případné dárce, kteří by, třeba i díky vzpomínkám na chvíle strávené na Kutilce a na základě darovací smlouvy, zaslali finanční příspěvek na č.ú: 70017-425397349/0800, variabilní symbol 1111.
Legendy odcházejí…

Legendy odcházejí…

9.4.2018

Již jen několik členů volejbalové rekreačky zažilo Mirka Stárka jako hráče, ale zejména co by nesmlouvavého volejbalového rozhodčího, a „ bafuňářského“ nadšence ve funkci předsedy oddílu. V době jeho aktivního volejbalového života byla radost se podívat, jak má vypadat dobře natáhnutá síť a běda, kdyby nebyl kurt připraven, tak jak má být. Po skončení volejbalové éry se vrátil ke své životní náplni – skautingu.

V historii TJ Slavoj Český Brod po něm zůstávají nejen vzpomínky na poválečnou volejbalovou éru.
Valná hromada TJ Slavoj Český Brod, z.s.

Valná hromada TJ Slavoj Český Brod, z.s.

22.2.2018

Vzhledem k dosti náročným úkolům, které je třeba řešit v následujících letech a končícímu funkčnímu období stávajícího výkonného výboru, byla na 22.2.2018 svolána valná hromada, která zvolila nový šestičlenný výbor TJ a čtyřčlennou revizní komisi. Výkonný výbor bude v období 2018 – 2022 pracovat ve složení: Charouzek Jakub, Janík Pavel, Majer Milan, Rollo Milan, Sobíšek Pavel, Šaroch Stanislav. Na své prvním ustavujícím jednání VV TJ potvrdil P. Janíka ve funkci předsedy, M. Rolla místopředsedy , M. Chuchlovou ve funkci tajemnice a L. Vokáčovou jako ekonomku. Revizní komise bude v dalším období pracovat ve složení: J. Eichlerová, L. Cibulková, R. Pivoňka, I. Chmelík. Na valné hromadě byly schváleny investiční akce roku 2018 i s doporučenou výší úvěru do 4 mil. Kč. Více o usnesení VH na najdete v kategorii Dokumenty.
Co dělají nohejbalistky v zimě

Co dělají nohejbalistky v zimě

1.2.2018

Na začátku roku sklízíme i „úrodu“ toho loňského. Mám tím na mysli anketní dotazníky o úspěšných sportovcích. A protože jsme během roku oceňovali úspěchy našich nohejbalistek, tak nejinak je tomu i ve zmíněných anketách. A tak v různém složení si naše nohejbalistky jely pro ocenění nejúspěšnějších sportovců okresu na valnou hromadu okresního tělovýchovného sdružení
1. února a za čtrnáct dní na to si na radnici přišly pro ocenění Osobnosti města za rok 2017. Na vyhlašování sportovců kraje v kategorii družstev byly pozvány do Nymburka, kde slavily loňská vítězství na mistrovství světa. Nyní zde získaly medaily „bramborovou“, ale v dosti silné konkurenci, jako například družstvo basketbalistů z Nymburka.
Jaroslav Holub - vzpomínáme

Jaroslav Holub - vzpomínáme

31.1.2018

Je naší smutnou povinností vám oznámit, že v pondělí 29.1.2018 v ranních hodinách opustil naše řady sportovec, kytarový bard a stoprocentní kamarád Jarda Holub. Odešel tiše v rodinném kruhu a nám bohužel nezbývá než mu věnovat tichou vzpomínku.


< předchozí123456789další >
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.
OK