AtletikaBasketbalNohejbalTenisTriatlonVšeobecný rekreační sport
TJ SlavojČeský Brod
Nejlepší místo pro sport a aktivní odpočinek
Facebook   Instagram

Aktuality

Náročný rok s Covidem 19 v TJ Slavoj

Náročný rok s Covidem 19 v TJ Slavoj

1.3.2021

Pandemická mezinárodní situace uzavřela všechny naše vnitřní sportoviště na mnoho měsíců. Snažíme se tuto nesnadnou situaci zvládnout a být nápomocní převážně dětem, které jsou našimi členy. Naši trenéři využívají všech možností, které jim tato nelehká situace umožňuje. Na atletickém areálu Kutilka po celou dobu naši trenéři aktivně vedou osobní tréninkové jednotky s jednotlivci. Vzhledem k počasí, je to velmi náročné a zaslouží si obdiv děti i trenéři, nepolevili ani v mrazu a sněhu. Vedeme online hodiny se cvičením, motivační soutěže, jsme s dětmi v rámci oddílů v neustálém a intenzivním kontaktu.


Protože nemůžeme sportovat již několik měsíců, uzavření provozu využíváme k opravám a údržbě vnitřních prostor. Málo využívaný prostor bývalé klubovny biliardu, bude dalším sportovním sálkem pro stolní tenis, všestrannou pohybovou přípravu, posilovací a individuální cvičení, nebo třeba pro gymnastiku či pilates. Svépomocí s oddílem nohejbalu snižujeme strop, opravujeme zdi a nakonec přijde na řadu nová podlaha.
Sálek Buddha si po pěti letech užívání vyžádal také drobné opravy zdí a obnovu vrchní vrstvy speciální sportovní podlahy.


Nový povrch dostala i nejzatěžovanější místa sportovní podlahy kryté běžecké dráhy. Rozběh na skok do dálky ještě čeká finální vrstva a nová odrazová prkna. Je na čase zamyslet se také na kvalitnějším osvětlením, snad se nám ho podaří v dohledné době zafinancovat, stejně jako nutné chlazení vzduchu.


Nový povrch dostalo i fotbalové hřiště na Kutilce, který s investičním grantem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy realizoval SK Český Brod v minulém roce. V jarních měsích se ještě bude pokládat úmělá tráva před prostorem střídaček a tribuny pro diváky.


Správa TJ Slavoj se aktivně snaží zajistit finanční prostředky nejen na zajištění nouzového provozu, ale i na všechny opravy a další jarní práce, které máme naplánované. Připravujeme výroční zprávu, metodiky tréninků, vzděláváme se, spolupracujeme a jednáme se zástupci Města Český Brod a tvoříme vizi na další období. Pěvně věříme, že v blízké budoucnosti budou moci všichni začít znovu sportovat a naše sportovní zařízení budou zase od rána do večera plná.


Jan Hanzal, TJ Slavoj Český Brod z.s.


Zobrazit víc
Bohuslav Filoun ukončil svoji činnost a obětavou spolupráci

Bohuslav Filoun ukončil svoji činnost a obětavou spolupráci

19.2.2021

K 31.12.2020 po čtyřiceti letech působení v TJ ukončil svoji činnost a obětavou spolupráci Bohuslav Filoun. Bohužel nařízení vlády nám
neumožnily popřát mu do nové etapy života vše nejlepší osobně, takže alespoň tímto způsobem VV TJ i správa si dovoluje poděkovat za vše, co
Bohoušek za uplynulá léta pro Slavoj nezištně dělal a přejeme mu: ať se ti dál daří. Na jeho místo od 1.1.2021 nastoupil Jan Vokáč,
zakladatel nohejbalu v Č. Brodě, takže de facto další „srdcař“ ve Slavoji. Honzo také tobě, ať se v TJ daří k oboustranné spokojenosti.“
Mgr. Pavel Janík, předseda VV TJ Slavoj Český Brod.


Správce TJ, bylo druhé zaměstnání pana Filouna za celý jeho život. Původně pracoval v cukrovaru, jako vařič cukru a potrubář, v roce 1981
nastoupil do TJ Slavoj Český Brod. „První čtyři roky ve Slavoji byly jako ve fabrice. Slavoj měl 90 zaměstnanců a byl to moloch. Pak se tu
střídalo vedení, nebylo moc peněz, na provozu se šetřilo, kde se dalo. Občas mě některé období bavilo méně, ale nikdy natolik, že bych chtěl
odejít, nebo dělat něco jiného. Posledních deset let se Slavoji daří hodně dobře, vedou ho lidi, kteří tomu rozumí, umí to a je to vidět,“
ohlíží se Bohuslav Filoun za svou produktivní částí života, kterou protáhl o 25 let. Už v roce 1996 mohl odejít do starobního důchodu, ale
jak sám říká, to by neuměl. „Manželce slibuji asi posledních šest let, že už letos opravdu skončím a už to opravdu musím dodržet.“


Bohuslava Filouna mnozí z nás pamatují nejen jako správce sportovní haly, kterému několik generací sportovců ukazovalo čisté podrážky bot,
ale také jako skvělého muzikanta, který hraje na saxofony a klarinet. Mnoho let vedl na Slavoji oddíl biliáru a se svou manželkou je
mnohaletým milovníkem saunování. Jeho osobní bilance jsou dvě děti, 5 vnoučat, 3 pravnoučata a příští rok oslaví diamantovou svatbu se svou
ženou Jaroslavou. Ale především je to velmi milý, hodný, skromný, loajální a pracovitý člověk, kterého jsme si všichni vážili a kterému
patří velké díky za to, co celých čtyřicet let pro Slavoj dělal.


Zobrazit víc
Rekonstrukce na Kutilce pokračují

Rekonstrukce na Kutilce pokračují

7.10.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního investičního programu 133 530 - Podpora materiálně technické základny sportu, podprogramu 133D531 - Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ umožnilo podat žádost o dotaci i našemu partnerovi na Kutilce SK Český Brod, z.s. Výkonný výbor TJ souhlasil s realizací akce, kterou má tedy v gesci SK. Cílem dotace je "Rekonstrukce hlavního fotbalového hřiště Na Kutilce". Rekonstrukce zahrnuje – kompletní výměnu podkladu hřiště, vybudování nového drenážního systému, nového systému závlah, oplocení hřiště a výměnu střídaček, brankových konstrukcí a záchytných sítí.


Celkový rozpočet rekonstrukce je 7 168 973,21 Kč.


Z rozpočtu MŠMT 5 018 281Kč


Z rozpočtu města - investiční akce, ve výši 1 075 763 Kč.


Zbytek z celkového rozpočtu 1 074 929,21 Kč je hrazen z prostředků SK.


Zobrazit víc
Rekonstrukce atletického stadionu

Rekonstrukce atletického stadionu

6.10.2020

Koncem června byla po mnohaletém úsilí dokončena rekonstrukce atletického stadionu v areálu Na Kutilce.


Akci samotné předcházela celá řada kroků, sahajících již do uplynulého deseti letí, počínaje majetkoprávním vypořádáním, realizací několika dílčích rekonstrukcí zázemí a sektorů pro technické disciplíny, přes přípravu grantové žádosti do programu MŠMT, zpracování projektové dokumentace a výběrové řízení na zhotovitele. Stavební práce pak probíhaly od léta loňského roku a jednalo se o největší investiční akci, kterou naše TJ v uplynulých desetiletích realizovala.


Sportovní areál Na Kutilce byl vybudován začátkem 80. let 20. století a jeho stav byl již značně poznamenán desetiletími intenzivní činnosti a také následky povodně v roce 2013.


V rámci akce bylo demontováno staré zábradlí, rozebrány chodníky z betonových dlaždic, vybourány staré šachty zavlažování, demontovány sloupy osvětlení a obrubníky kolem atletické dráhy. Bylo odvezeno cca 2500 tun staré škváry.


Následně bylo provedeno zhutnění podloží a navezeny nové podkladní vrstvy ze štěrku. Byly osazeny nové obrubníky a odvodňovací žlaby. Byla zbudována nová dešťová kanalizace, zavlažování plochy fotbalového hřiště, opěrné zdi a zhotoveny rozvody elektřiny, osvětlení, ozvučení a dat.


Na podkladní vrstvy byl položen asfalt a na ten následně nalepen finální prefabrikovaný umělý povrch King Arthur o tloušťce 13 mm. Byla osazena nová odrazová prkna pro skok daleký a trojskok, navezen nový písek do doskočiště a provedeno lajnování jednotlivých běžeckých disciplín a technických sektorů. Samotná dráha byla v prostoru hlavní rovinky rozšířena a bude tak moci být využívána jako multi funkční hřiště s umělým povrchem.


Celkové náklady akce byly cca 23.000.000 Kč. Rekonstrukce byla podpořena dotací z MŠMT ČR ve výši 10.762.587 Kč, dotací ze Středočeského kraje ve výši 2.000.000 Kč a kofinancováním od Města Český Brod ve výši 3.000.000 Kč. Zbývající prostředky byly hrazeny ze sponzorských darů, vlastních zdrojů TJ a úvěru.


Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se na realizaci akce podíleli, ať již poskytnutím dotace či finančního daru, tak pomocí při zajištění samotné stavby.


Oddíl atletiky se tímto rovněž obrací na případné dárce, kteří by, třeba i díky vzpomínkám na chvíle strávené na Kutilce a na základě darovací smlouvy, zaslali finanční příspěvek na č.ú: 70017-425397349/0800, variabilní symbol 1111.


Slavnostní otevření stadionu pro veřejnost proběhne v sobotu 14. září v rámci vyvrcholení akce Město v pohybu.


Milan Rollo, TJ Slavoj


Zobrazit víc
Mistrovství České Republiky v nohejbale mladších žáků

Mistrovství České Republiky v nohejbale mladších žáků

19.8.2020

29.8.2020 od 9:00 dvojice, 30.8.2020 od 9:00 trojice.
Kurty za sportovní halou.


Zobrazit pozvánku


Zobrazit víc
Valná hromada TJ Slavoj Český Brod

Valná hromada TJ Slavoj Český Brod

10.6.2020

Ve čtvrtek 4. června 2020 se konala valná hromada TJ Slavoj Český Brod. Začala prohlídkou areálu na Kutilce, kde vloni proběhla rekonstrukce atletického areálu, o tom jsme vás již informovali, a letos díky získané dotaci SK Český Brod se realizuje rekonstrukce hlavního travnatého hřiště. Vlastní jednání proběhlo v klubovně na Kutilce a s usnesením valné hromady a výroční zprávou se můžete seznámit zde: usnesení VH, výroční zpráva


Zobrazit víc
Zápasy - basket únor 2019

Zápasy - basket únor 2019

14.1.2019

sobota 2.2.2019, 9:00 - utkání U15 dívky nadregionální liga Jablonec nad Nisou
sobota 2.2.2019, 11:00 - utkání U15 dívky nadregionální liga Jablonec nad Nisou
sobota 2.2.2019, 13:00 - utkání U15 dívky žákovská liga Basket Slovanka - Děčín
neděle 3.2.2019, 10:00 - utkání U15 dívky žákovská liga Basket Slovanka - Litoměřice
sobota 16.2.2019, 9:00 - utkání U15 dívky nadregionální liga BK Brandýs nad Labem
sobota 16.2.2019, 11:00 - utkání U15 dívky nadregionální liga BK Brandýs nad Labem
neděle 17.2.2019, 10:00 - utkání U15 dívky žákovská liga Basket Slovanka - ŠBK Sadská
sobota 23.2.2019, 9:00 - utkání U12 mix krajský přebor BK Brandýs nad Labem
sobota 23.2.2019, 11:00 - utkání U12 mix krajský přebor BK Brandýs nad Labem
sobota 23.2.2019, 13:00 - utkání U17 chlapci nadregionální liga Sršni Sokol Písek B
neděle 24.2.2019, 11:00 - utkání U17 chlapci nadregionální liga SKB Strakonice
Zobrazit víc
Zahájení školního roku

Zahájení školního roku

10.9.2018

Zahájení školního roku se letos dotklo i TJ, která se zúčastnila již 2. ročníku prezentací sportovních a volnočasových spolků a jejich náboru do oddílů v novém školním roce.
Akce proběhla v rámci otevření rekonstruovaných prostor staré radnice, v níž našlo své sídlo Informační centrum města. Pokud jste neviděli prezentaci TJ, máte tu možnost nahlédnout do přiloženého souboru.


Prezentace TJ


Zobrazit víc
Atleťák čeká rekonstrukce

Atleťák čeká rekonstrukce

1.6.2018

Tím, že MŠMT zařadilo investiční akci Rekonstrukce atletického stadionu k financování v roce 2018, nastartovalo v TJ také řadu činností s tím spjatých. Vedle příprav na veřejnou zakázku na dodavatele musí TJ také řešit vlastní spolufinancování. Vzhledem k výši dotace (necelých 11mil. Kč) je naše spolufinancování ve výši 7 mil Kč. Naše spolufinancování se tedy bude skládat z příspěvku města, z vlastních zdrojů TJ a úvěru od Čs.a.s.

Do konce dubna musíme na MŠMT předložit požadovanou projektovou dokumentaci, zdroje spolufinancování i vysoutěženou veřejnou zakázku a smlouvu o dílo s dodavatelem. Předpokládáme, že předání staveniště by mělo proběhnout začátkem května. Součástí rekonstrukce atletického stadionu je především změna povrchu atletického oválu, kde definitivně skončí epocha „škváry“, rozšíření 110m rovinky u tribuny a zavlažování trávníku na atletické části (půdorys areálu).

Oddíl atletiky a TJ se tímto rovněž obrací na případné dárce, kteří by, třeba i díky vzpomínkám na chvíle strávené na Kutilce a na základě darovací smlouvy, zaslali finanční příspěvek na č.ú: 70017-425397349/0800, variabilní symbol 1111.
Zobrazit víc
Legendy odcházejí…

Legendy odcházejí…

9.4.2018

Již jen několik členů volejbalové rekreačky zažilo Mirka Stárka jako hráče, ale zejména co by nesmlouvavého volejbalového rozhodčího, a „ bafuňářského“ nadšence ve funkci předsedy oddílu. V době jeho aktivního volejbalového života byla radost se podívat, jak má vypadat dobře natáhnutá síť a běda, kdyby nebyl kurt připraven, tak jak má být. Po skončení volejbalové éry se vrátil ke své životní náplni – skautingu.

V historii TJ Slavoj Český Brod po něm zůstávají nejen vzpomínky na poválečnou volejbalovou éru.
Zobrazit víc


<<123456789>>
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.